Meer weten over onze unieke en bewezen werkwijze?

De kracht van verbinding

5 december, 2021

Ontdek hoe werken volgens het V² model de kans op een succesvol product en dus op een succesvolle businesscase vergroot. Voor de ontwikkeling van een hightech systeem wordt veelal gebruik gemaakt van het klassieke V-model. Er wordt een technisch functionele oplossing opgeleverd in de vorm van een gevalideerd prototype. Vervolgens wordt bekeken hoe er seriematig geproduceerd kan worden.

Vaak blijkt dat tijdens de ontwikkeling van het systeem (te) weinig kennis en expertise ingebracht is vanuit het productieproces. Het gevolg is een lastig reproduceerbaar ontwerp en productiekosten die veel hoger uitvallen dan was voorzien. Om dit te voorkomen is het essentieel om al vanaf het begin van het productontwerp rekening te houden met maakbaarheid, productiekosten en naar alles wat er nog meer komt kijken bij latere serieproductie. Bij MTA geloven we in de meerwaarde van de verbinding tussen productontwikkeling en productie. Vanuit die filosofie is het unieke V² model ontwikkeld.

Het instapmoment
Het V² model is meer dan een werkwijze; het is een filosofie. Dit maakt het ook mogelijk op op verschillende momenten in te stappen. Beter gezegd, MTA kan op ieder moment waarde toevoegen. Of het nu gaat om Built-to-Specification of Built-to-Print.

 

Download hier het whitepaper