De laatste fase van het V2 model

Verification en customer delivery

19 mei, 2021

In fase 4 wordt het ontwerp van het product verbeterd op basis van testresultaten en nieuwe inzichten. Tom Bakker, System Integrator en Rik van de Wiel, Lead Mechatronic Technician, vertellen meer over deze vierde en laatste fase.

Dit artikel is onderdeel van de serie over onze unieke V² werkwijze.

“Het eerste prototype te zien werken, is het coolste gevoel dat er is! Het is iets waar je met veel verschillende mensen aan gewerkt hebt en om het dan tot ‘leven te zien komen’, is echt waanzinnig!” vertelt Tom Bakker, System Integrator.

“Door verificatie en levering in de laatste fase van ons V² model te combineren, kunnen we de impact en doorlooptijd naar serieproductie vervolgens klein houden.” vult Rik van de Wiel, Lead Mechatronic Technician, aan.

Verificatie & levering aan de klant

Productie legt de laatste hand aan de plannen voor de serieproductie – uiteraard op basis van de lessons learned uit de prototypes. Door dit beide te combineren in de laatste fase van ons V² model kunnen we de impact en doorlooptijd naar serieproductie klein houden.”

Product verificatie testing

Tom: “In fase 4 wordt het product op twee manieren volledig getest. De eerste keer vindt de test plaats nadat alle units en modules bij elkaar gevoegd zijn in de fabriek. Het product wordt daarna nog een keer getest in een realistische omgeving – waar het product straks fulltime moet functioneren.”

“Afhankelijk van het type product kan dit uitdagend zijn. Een industriële ruimte is vergelijkbaar met onze fabriek, maar bij MTA hebben we bijvoorbeeld geen aspergebedden liggen of een tuinbouwkas staan. Bij dergelijke toepassingen is voor de product verificatie een nauwe samenwerking met de klant essentieel.”

 

 

Fysiek en virtueel gaan hand in hand

Een product bestaat altijd uit hardware en elektro; waarbij het gehele systeem wordt aangestuurd door software. Aan het einde van fase 2 is het gehele product ontworpen in een virtuele wereld. Niet alleen vanuit hardware en elektrisch perspectief maar inclusief een stuk software. Hierdoor zijn we in staat om een (motion)systeem reeds virtueel te simuleren en te testen voordat de hardware fysiek volledig is opgebouwd.

Tom vervolgt: “Het gehele product wordt in de fabriek gecontroleerd en afgesteld, zodat deze aan alle specificaties voldoet. Denk hierbij aan testen die de belasting en snelheden, stress, nauwkeurigheid en precisie kunnen meten en verifiëren. Dit soort testen kunnen fysiek niet eerder volbracht worden, aangezien hierbij meerdere units en modules met elkaar moeten samenwerken. De resultaten worden vergeleken met de simulaties en specificaties. Zodra alles naar behoren getest en gekalibreerd is, kan het product vertrekken naar de testomgeving met de daadwerkelijke eindgebruikers situatie.”

Productie Verificatie

Rik: “Er is een nauwe samenwerking tussen de engineers en monteurs gedurende fase 3 en 4. Veel zaken qua software, kalibratie en tuning zijn ontwikkeld door de engineers. Uiteindelijk moet het bij de volgende serie wel zodanig uitgevoerd kunnen worden dat het behapbaar is voor een monteur op een grotere schaal. Om dit te realiseren kijken we bij elke stap mee, testen we het ook zelf en waar nodig is er ruimte om advies te geven.”

“De grootste uitdaging voor productie ligt op het evalueren van fase 3 en in het finetunen van het algehele proces met het oog op vervolgseries. Denk hierbij aan vraagstukken als was de planning realistisch, was de workflow optimaal, kunnen er bepaalde logistieke stromen geoptimaliseerd worden of waren er kwaliteitsproblemen met een specifiek onderdeel of unit?”

“Met alle kennis en ervaringen wordt een productie monitor ontworpen met specifieke kritieke prestatie-indicatoren (KPI). Deze monitor kan in het vervolg gebruikt worden om het succes en de voortgang van de productie te kunnen monitoren. Naast het optimaliseren van de processen wordt er ook gekeken naar de test tooling die in de ontwikkelfase is toegepast. Een grotere serie vraagt mogelijk om extra of andere manieren van testen.”

Levering aan de klant

“Het vinden van mogelijke problemen in de prototype serie is extreem belangrijk, omdat deze problemen op dit moment nog relatief goedkoop opgelost kunnen worden. Als problemen pas duidelijk worden tijdens serieproductie is het ingewikkelder én duurder om op te lossen. In de laatste testfase wordt duidelijk of het product volledig naar verwachting werkt. Het is dus heel belangrijk dat wij zeer zorgvuldig testen en dat onze klant dit ook doet.”

 

 

“Aan het einde van deze fase kijken we samen met de klant naar de lessons learned en evalueren we de test data. Op basis hiervan kunnen we gezamenlijk werken aan de ‘ramp up’ naar een grotere serie. Doordat we goed voorbereid zijn kunnen we sneller de markt confrontatie aan.” vult Tom aan.