Smarter together

Onze unieke V2 werkwijze

19 mei, 2021

Wat is de noodzaak én de toegevoegde waarde van het V² model? Dat verhaal delen we graag. Deze unieke werkwijze vergroot namelijk de kans op succesvolle (door)ontwikkeling van high-tech mechatronische systemen.

Voor het ontwikkelen van een nieuw systeem in de hightech wordt traditioneel het V model toegepast; van concept en specificatie via ontwerp tot realisatie en validatie. In de praktijk wordt dit model eerst doorlopen voor het productontwerp en vervolgens nog eens voor de industrialisatie – oftewel het productieontwerp.

MTA integreert beide V’s. Dit betekent dat productontwikkeling én productieontwerp synchroon lopen en tijdens het ontwikkelproces continu op elkaar worden afgestemd, oftewel in een V².

Het resultaat is een substantieel kortere doorlooptijd en lagere product- en productiekosten in seriebouw. Zo dragen we maximaal bij aan een sluitende businesscase voor onze opdrachtgevers.

V 2 Model

Bij elke stap in het productontwerp kijken we direct of dat het ook goed in serie maakbaar en betaalbaar is. Multidisciplinair ontwerpen dus. Daarbij is de inzet en deskundigheid van al onze specialisten nodig: development, engineering, supply chain, inkoop, productie, logistiek en montage.

We denken en werken integraal en dat vraagt veel samenwerking, afstemming en lerend vermogen. Kortom: een complete ‘way of working’ die onderdeel is van onze cultuur. Dat is de kern van ons V² model. Het herontwerp van de kernmodule in de selectieve asperge-oogstmachine, is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ons V² model bestaat uit vier fases:

  1. Architecture
  2. Design & engineering
  3. Realisation & integration
  4. Verification & customer delivery

Deze fases lichten we graag één voor één toe. Klik op de links hierboven voor meer informatie over de vier fases.